Subsidies

Subsidies

De BOSA-subsidie en EIA-subsidie: vaak weet je wel van het bestaan af. Maar hoe gaat de subsidieaanvraag in zijn werk? En voldoe je wel aan de gestelde voorwaarden? Hieronder zetten we enkele subsidies op een rij waar aanspraak op gemaakt kan worden bij energiebesparende maatregelen, zoals het installeren van led-verlichting en zonnepanelen.

Subsidie Subsidiabel bedrag Subsidiabel percentage Belangrijkste voorwaarden
BOSA-subsidie 2,5 miljoen euro per kalender jaar 20 + 15%* (LET OP: in 2020 daalt de aanvullende subsidie met 5% naar 10%)
 • Voor niet-btw plichtige amateursportorganisaties
 • Subsidie geldt maximaal 3 jaar
 • Activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019
 • De subsidieaanvraag moet minimaal 5.000 euro zijn
 • Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan
 • Toekenning op basis van binnenkomst
Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS) (gemeente Den Haag) Maximaal 500.000 euro in 4 jaar 45%
 • Voor sportverenigingen gevestigd in Den Haag en aangesloten zijn bij sportbond die lid is van NOC*NSF
 • Investering moet gericht zijn op gebruik van ten minste 10 jaar
 • Werkzaamheden mogen nog niet gegund en/of gestart zijn
 • Voor 2019 is het budget overvraagd. Voor energiebesparende maatregelen zijn nog wel subsidiemogelijkheden.
Lokale initiatieven energietransitie (Provincie Zuid- Holland) 75.000 euro per project 10%
 • Voor lokale energie-initiatieven binnen provincie Zuid-Holland gericht op energiebesparing of opwekken van duurzame energie
 • Aanvragen indienen tot en met eind 2021 (of zoveel eerder als subsidieplafond bereikt is)
 • Toekenning op basis van binnenkomst
EIA-subsidie 121 miljoen euro per kalender jaar 45%
 • Voor ondernemers in Nederland die inkomsten-/vennootschapsbelasting betalen
 • Voldoet aan omschrijving en eisen van Energielijst
 • Het bedrag is per melding minstens 2.500 euro.
 • Aanmelden binnen 3 maanden

*) voor energiebesparende maatregelen

Naast de landelijke en provinciale subsidies zijn er bij veel gemeentes ook aanvullende subsidies beschikbaar om lokale verduurzaming te stimuleren. We informeren jullie graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een advies op maat.

Subsidie aanvragen in 4 stappen

Gebruik maken van subsidie om de energiebesparende maatregelen te financieren? Wij maken het zo makkelijk mogelijk! Na ondertekening van de formulieren, zorgt onze formulierenbrigade voor de rest. De subsidie wordt rechtstreeks uitgekeerd (of fiscaal verrekend in geval van EIA)

Situatie analyse
1. Situatie analyse
Ondertekenen formulier
2. Ondertekenen formulier
Subsidieaanvraag
3. Subsidieaanvraag
Uitkeren subsidie
4. Uitkeren subsidie
Voor deze toffe klanten hebben we al succesvol subsidie aangevraagd: