Subsidies

Subsidies

Heb je energiebesparende maatregelen getroffen op je sportaccommodatie, agrarische onderneming of bedrijf? Dan kom je in aanmerking voor verschillende subsidies. LedsGoEco helpt jou bij het aanvragen van deze subsidie. Wij nemen al het werk voor je uit handen. Van het invullen van documenten tot de uiteindelijke aanvraag!

SUBSIDIE AANVRAGEN

Hieronder zetten we enkele subsidies op een rij waar aanspraak op gemaakt kan worden bij energiebesparende maatregelen, zoals het installeren van led-verlichting en zonnepanelen.

Subsidie Subsidiabel bedrag Subsidiabel percentage Belangrijkste voorwaarden
BOSA (sport) 2,5 miljoen euro per kalender jaar 20 + 10%
 • Voor niet-btw plichtige amateursportorganisaties
 • De subsidieaanvraag moet minimaal 5.000 euro zijn
 • Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan
 • Toekenning op basis van binnenkomst
IAS (sport) Maximaal 500.000 euro in 4 jaar 45%
 • Voor sportverenigingen gevestigd in Den Haag en aangesloten zijn bij sportbond die lid is van NOC*NSF
 • Investering moet gericht zijn op gebruik van ten minste 10 jaar
 • Werkzaamheden mogen nog niet gegund en/of gestart zijn
 • Voor 2019 is het budget overvraagd. Voor energiebesparende maatregelen zijn nog wel subsidiemogelijkheden.
Lokale initiatieven energietransitie (Provincie Zuid- Holland) 75.000 euro per project 10%
 • Voor lokale energie-initiatieven binnen provincie Zuid-Holland gericht op energiebesparing of opwekken van duurzame energie
 • Aanvragen indienen tot en met eind 2021 (of zoveel eerder als subsidieplafond bereikt is)
 • Toekenning op basis van binnenkomst
EIA (agri/business) 121 miljoen euro per kalender jaar 45%
 • Voor ondernemers in Nederland die inkomsten-/vennootschapsbelasting betalen
 • Voldoet aan omschrijving en eisen van Energielijst
 • Het bedrag is per melding minstens 2.500 euro.
 • Aanmelden binnen 3 maanden
ISDE (agri/business) 12,5 cent per geïnstalleerde Wp
 • U neemt de energiebesparende maatregelen in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • De installatie van zonnepanelen moet uitgevoerd worden door een installatiebedrijf en moeten aangebracht worden op of aan een gebouw.
 • De zonnepanelen moeten aangesloten worden op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3x80A
SDE (agri/business) Max. €0,08 per opgewekte kWh zonne-energie
 • Alleen beschikbaar voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting. Groter dan 3x80A.
 • Afhankelijk van de grootte van de subsidieaanvraag, heb je 1,5 tot 3 jaar de tijd (na het ontvangen van de subsidiebeschikking) om de zonnepanelen te installeren.
KIA (agri/business) Max. 28%
 • De bedrijfsmiddelen waar je in investeert, dienen voor je eigen onderneming te zijn.
 • Je dient in 1 jaar een bepaald bedrag in nieuwe of tweedehands bedrijfsmiddelen te investeren.
JOLA (agri) Maximaal €20.000 Max. 30%
 • Richt zich alleen op landbouwers die op het moment van de subsidieaanvraag niet ouder zijn dan 40 jaar

*) voor energiebesparende maatregelen

Naast de landelijke en provinciale subsidies zijn er bij veel gemeentes ook aanvullende subsidies beschikbaar om lokale verduurzaming te stimuleren. We informeren jullie graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een advies op maat.

Subsidie aanvragen in 4 stappen

Gebruik maken van subsidie om de energiebesparende maatregelen te financieren? Wij maken het zo makkelijk mogelijk! Na ondertekening van de formulieren, zorgt onze formulierenbrigade voor de rest. De subsidie wordt rechtstreeks uitgekeerd (of fiscaal verrekend in geval van EIA)

Situatie analyse
1. Situatie analyse
Ondertekenen formulier
2. Ondertekenen formulier
Subsidieaanvraag
3. Subsidieaanvraag
Uitkeren subsidie
4. Uitkeren subsidie
Voor deze toffe klanten hebben we al succesvol subsidie aangevraagd: