Privacyverklaring

Privacyverklaring

20 oktober 2020

LedsGoEco is onderdeel van ArTee Concepts BV. Uw privacy is voor ArTee Concepts BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het bedrijf LedsGoEco doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ArTee Concepts BV.

Welke persoonsgegevens verwerkt LedsGoEco?


Met welk doel verwerkt LedsGoEco mijn persoonsgegevens?


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?


Worden mijn persoonsgegevens aan derden verstrekt?


Worden mijn persoonsgegevens gebruikt voor mailings en reclame?


Hoe zit het met persoonsgegevens en mijn bezoek aan jullie website?


Zijn mijn persoonsgegevens veilig?


Waarom heeft jullie privacy statement een datum?


Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?


Waar kan ik terecht met opmerkingen over het verwerken van mijn persoonsgegevens?


Wat zijn de contactgegevens van LedsGoEco?