Privacy- en Cookieverklaring

privacy- en cookieverklaring

Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om

20 oktober 2020

LedsGoEco is onderdeel van ArTee Concepts BV. Je privacy is voor ArTee Concepts BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het bedrijf LedsGoEco doen met informatie die we over je te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ArTee Concepts BV.

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die één of meerdere diensten of producten van LedsGoEco afnemen, hebben afgenomen of hier interesse in hebben getoond. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke afnemers en van personen die onze website bezoeken. De gegevens die we verwerken betreffen: je e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens en factuuradres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, gegevens over je activiteiten op onze website en – indien van toepassing – je bankrekeningnummer.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ledsgoeco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ledsgoeco.nl.

Wij bewaren je persoonsgegevens zodat je ze niet steeds opnieuw met ons hoeft te delen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

LedsGoEco verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van je betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Je kunt altijd de informatie aan laten passen.

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen door te geven.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is en gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij vragen hier alleen om als dat noodzakelijk is voor de levering van de bestelde producten of aangevraagde diensten. Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de bestelde producten of aangevraagde diensten, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Reclame
Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

 

Cookies
LedsGoEco gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LedsGoEco gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

LedsGoEco is een onderdeel van ArTee Concepts BV:
Anthonie Fokkerstraat 51
3772 MP Barneveld
E-mailadres: info@ledsgoeco.nl
Telefoon: 085 065 4161
KvK nummer: 65835654

Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@ledsgoeco.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. 

 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.