EIA-subsidie voor agrarische bedrijven

Verduurzamen zonder investering

EIA-subsidie aanvragen

Heb je de knoop doorgehakt en ga je je stallen verduurzamen? Mooi! Ondernemers, waaronder ook agrariërs, kunnen in Nederland profiteren van fiscale voordelen door te investeren bedrijfsmiddelen die energiezuinig zijn of zorgen voor minder CO2-uitstoot. De Nederlandse overheid stimuleert duurzaam ondernemen en dit is één van de redenen waarom de EIA-subsidie in het leven is geroepen. EIA staat voor Energie-investeringsaftrek. Voor een zakelijke investering in duurzaamheid kun je 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat levert gemiddeld 11% belastingvoordeel op!

Wat zijn de voorwaarden?

De overheid heeft een pot met geld waarmee zij subsidies kunnen uitkeren. Deze pot is flink gespekt maar niet bodemloos. Dat houdt in dat er voor 2023 door de overheid een budget van €249 miljoen beschikbaar is gesteld. Het is echter niet zo dat je automatisch aanspraak kan maken op de EIA-subsidie. Dat zou te mooi zijn! Er zijn enkele voorwaarden waar je agri onderneming aan moet voldoen om de subsidie aan te kunnen vragen en ook daadwerkelijk te ontvangen. Enkele van deze voorwaarden zijn:

  • Het product staat op de Energielijst en voldoet aan de eisen
  • De investering bedraagt minstens € 2.500 per bedrijfsmiddel
  • Aanmelden binnen 3 maanden na aangaan investeringsverplichting

Voor het aanvragen van de EIA, is eHerkenning met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig. Heb je dat niet? Wij regelen het voor je! Meer weten of EIA aanvragen? Neem contact met ons op!