Meulendijks Varkensbedrijf in Deurne voorzien van duurzame energie

Aan de slag voor Meulendijks Varkensbedrijf

Zonnepanelen op het dak van je varkensstal

In Deurne runt William Meulendijks zijn varkenshouderij. Op twee locaties wilde hij zonnepanelen laten plaatsen om zijn bedrijf te voorzien van duurzame energie. In totaal hebben we verdeeld over twee stallen 464 zonnepanelen van Canadian Solar geplaatst.

Total Circular Farmconcept

William Meulendijk heeft het Total Circular Farmconcept omarmt. Een onderdeel van het Total Circulair Farm Concept is de ‘plons-wc’ voor varkens. Er staat permanent een laag bewerkte, geurloze vloeistof in de mestkelder. Daar vallen mest en urine in. Vóórdat de verhoudingen zo zijn dat schadelijke stoffen ontstaan, wordt het al weggepompt naar de installatie.

Door een mestscheider wordt de dikke fractie uit de drijfmest gescheiden. Uit de dikke fractie kan biogas worden gewonnen en kan worden ingedroogd voor export, of als brandstof worden gebruikt. 

Zonnepanelen dragen bij aan duurzame mest

Dit concept biedt varkenshouders de mogelijkheid om emissies te verminderen, de mestwaarde te benutten en bij te dragen aan een duurzame varkenshouderij. De zonnepanelen voorzien deze ondernemer van duurzame energie om duurzaam te kunnen ondernemen. Dat noemen we een win-win situatie!

0
CanadianSolar Zonnepanelen
0 kWh
Verwachte opbrengst per jaar
0 kg CO2
CO2-reductie per jaar

Deel project:

Besparen zonder investering. Zorgeloos.

Weten wat jij kan besparen?